Medical Service Estonia

Meditsiiniline transport

Meditsiiniline transport - ÜLE KOGU EESTI

• Teeme koostööd kindlustusseltside, perearstide, hoolekandeasutuste ja omavalitsustega.

• Transpordime inimesi raviasutuste ja kodu vahel.

• Kasutame spetsiaalseid raame või ratastoole, mis tagavad parima asendi (lamav/istuv/poolistuv) kogu transpordi vältel

• Transpordi ajal hemodünaamika monitooring (südame rütmi, frekventsi, EKG , vererõhu, saturatsiooni jälgmine).

• Transpordi ajal hapniku manustamise võimalus.

• Kättesaadav eraisikutele ja ettevõtetele.

 

Ükski sõit ei jää tegemata! Liikumisraskustega inimesed saavad transporditud üle Eesti ja välismaal.

Meditsiiniline transport - VÄLISMAAL

• Transpordime inimesi välisriigist Eestisse.

• Lähtuvalt vajadusest kasutame transpordiks kiirabiautot, laeva või lennukit.

• Kasutame spetsiaalseid raame või ratastoole, mis tagavad parima asendi (lamav/istuv/poolistuv) kogu transpordi aja jooksul.

• Transpordi ajal hemodünaamika monitooring (südame rütmi, frekventsi, EKG , vererõhu, saturatsiooni jälgmine).

• Transpordi ajal hapniku manustamise võimalus.

• Kättesaadav eraisikutele ja ettevõtetele.

• Kogemused Euroopa Liidu liikmesriikides