Medical Service Estonia

Esmaabi 6-tunnine täiendkoolitus

6- tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) - igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.

 
 

Õpetame, mida tähendab esmaabi ja kuidas päästa kannatanu elu lihtsate elustamisvõtetega.

Käsitleme järgnevaid teemasid

Elustamise ABC (täiskasvanu/laps) • Hingamisteede sulgus (võõrkehaga) • Suure verejooksu sulgemine • Šokiasend • Koomaasend • Esmaabi traumade korral • Kannatanu liigutamine • Haavad ja sidumine • Luu- ja liigesevigastusted • Põletused