Medical Service Estonia

Esmaabi 4-tunnine elustamiskoolitus

4-tunnine elustamiskoolitus on neile, kes soovivad saada baasteadmisi elupäästvast esmaabist ja elustamis võtetest.

 
 

Õpetame, mida tähendab esmaabi ja kuidas päästa kannatanu elu lihtsate elustamisvõtetega.

Käsitleme järgnevaid teemasid

Kliiniline ja bioloogiline surm • Elustamise ABC (täiskasvanu/laps) • Abi kutsumine • Hingamisteede sulgus (võõrkehaga) • Šokiasend • Koomaasend • Verejooksu sulgemine • Kannatanu liigutamine