Medical Service Estonia

Esmaabi koolitus

AITAME SINU ETTEVÕTTEL VASTATA OHUTUSNÕUETELE

Igas ettevõttes ja igal töötunnil peab olema vähemalt üks koolitatud esmaabiandja. Kas sinu ettevõte vastab Eestis kehtivale seadusele?

 
 

Pidev väljaõpe tagab personali teadmised ja oskused kriitiliste olukordade lahendamisel. Esmaabiandjatel soovitatakse ennast kursis hoida uute arengusuundadega, tunnistada oma oskuste piiratust ja läbida esmaabikoolitus kvalifitseeritud treeneri käe all.

INDIVIDUAALNE LÄHENEMINE

Esmaabikoolitust läbi viies lähtume sinu tegevusvaldkonnast tulenevatest riskidest.

TUNNISTUSED JA ÕPPEMATERJALID

Anname kaasa ARK ja Tööinspektsiooni poolt aktsepteeritava dokumentatsiooni

INTENSIIVNE PRAKTIKA

Võta endale päevaks esmaabiandja roll. Mängime läbi erinevad õnnetusstsenaariumid.

KOGEMUSTEGA MEDITSIINITÖÖTAJAD

Meie koolitajad on meditsiiniasutustes töötavad spetsialistid, kes puutuvad esmaabiga kokku igapäevatöös.

SUUR KEELTEVALIK

Viime koolitused läbi eesti, soome, vene või inglise keeles.

 

Milleks meile esmaabi?

Iga inimese kohus on õnnetuse korral anda esmaabi ja tagada abivajajale ellujäämisvõimalused kiirabi saabumiseni. Kas sina suudaksid inimest aidata?

Kuni kiirabi ja arstide saabumiseni on sinul vastutus inimelu eest. Ainult õigesti antud elupäästev esmaabi õnnetuskohal kaitseb kannatanu elu ja aitab vältida lisakahjustuste tekkimist. Päästeahel on täpselt nii tugev, kui on selle nõrgim lüli!

 

4-tunnine esmaabi elustamiskoolitus

Sobib sulle, kui sa soovid saada põhiteadmisi elupäästvast esmaabist.

 

6-tunnine esmaabi täiendkoolitus

Sobib sulle, kui sul on 16-tunnisest põhikoolitusest möödas kolm aastat.

 

8-tunnine esmaabi
lühikoolitus

Sobib sulle, kui põhikoolitusest on möödunud rohkem kui kolm aastat.

 

16-tunnine esmaabi
põhikoolitus

Sobib sulle, kui see on sinu esimene
väljaõpe.