Medical Service Estonia

Koulutukset

AUTAMME YRITYSTÄSI TÄYTTÄMÄÄN TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Jokaisessa yrityksessä on työaikana oltava vähintään yksi asianmukaisesti koulutettu ensiavunantaja. Noudattaako yrityksesi Virossa voimassaolevaa lakia?

 
 

Jatkuva koulutus varmistaa henkilöstön tiedot ja taidot kriittisissä tilanteissa. On suositeltavaa, että ensiavunantaja pitää itsensä ajan tasalla uusista kehityssuunnista, myöntää taitojensa rajallisuus ja osallistua ensiapukoulutukseen pätevän kouluttajan ohjaamana.

YKSILÖLLINEN LÄHESTYMISTAPA

Koulutuksessa otamme huomioon juuri sinun toimialasta johtuvia riskit.

TODISTUKSET JA OPPIMATERIAALIT

Annamme mukaanne Viron valtiollisen autorekisterikeskuksen ja Työsuojeluviraston hyväksymät asiakirjat.

TEHOKAS PRAKTIIKKA

Ota itsellesi päivän ajaksi ensiavunantajan rooli. Käymme läpi eri tapaturmaskenaariot.

KOKENEET LÄÄKINTÄTYÖNTEKIJÄT

Kouluttajamme ovat terveydenhuollon ammattilaisia, joille ensiavun antaminen päivittäistä työtä.

KOULUTUKSET ERI KIELILLÄ

Järjestämme koulutuksia asiakkaan toiveen mukaan viroksi, suomeksi, venäjäksi tai englanniksi.

 

Miksi ensiapu tarvitaan?

Jokaisen ihmisen velvollisuus on antaa tapaturman sattuessa ensiapua ja näin varmistaa tapaturman uhria selviytymismahdollisuudet ambulanssin saapumiseen saakka. Pystytkö sinä auttamaan loukkaantunutta?

Ambulanssin/lääkärin saapumiseen saakka sinulla on vastuu ihmishengestä. Vain oikealla tavalla annettu ensiapu onnettomuuspaikalla voi pelastaa loukkaantuneen hengen ja estää lisävahinkojen syntymisen. Pelastusketju on vain niin vahva, kuin sen heikoin lenkki!

 

4 tunnin ensiapu elvytyskoulutus

Sopii sinulle, jos haluat saada perustietoja henkeä pelastavasta ensiavusta.

 

6 tunnin ensiavun kertauskoulutus

Sopii sinulle, jos 16 tunnin peruskoulutuksesta on kulunut kolme vuotta.

 

8 tunnin ensiavun
lyhytkoulutus

Sopii sinulle, jos peruskoulutuksesta on kulunut yli kolme vuotta.

 

16 tunnin ensiavun
peruskoulutus

Sopii sinulle, jos se on sinun ensimmäinen
koulutus.